top of page

FARK VE TEKRAR
 

Zamanın hızı nesneler üzerinde yıpratıcı ve yenileyici etkilerle yol alırken bazen çevremdeki eşyanın kendini tekrar ettiğini, bazen durakladığı ve olduğu gibi kaldığını fark ettim. Zamanla değişen ama aynı kalan nesne ve öznelerin hareketin eşliğinde, kendini başka biçimlerde durmadan eksiltmekte durmadan yenilemekte olduğunu saptamak yeni bir ufuk yaratıyor. Bu olgu; yani eşyanın hal değiştirmesi, andaki durumları, yönleri, açıları saptamam açısından yepyeni bir esin kaynağı oldu. Eşyanın; anların akışında, bileşim noktalarının kaymasıyla olağan gibi gözüken halin değişime uğraması bana yeni bir olgunun kapılarını açtı. Varoluşun türlü olasılıkları hep aynı uzam-zaman yasasına bağlı olarak aşınır ve aşınırken kendini sabitler. Tekrarın içinde olan varlık olasılık dalgası görünümündedir. Ben de bu değişkenleri saptayarak anın içinde ve dışında durmadan değişen olguyu karelemeye çalıştım. Bu seri eşyanın üzerinden geçen zamanı sabitleme, akan zamanın değiştirdiği şeylerin değişmiş halleriyle sunma gibi bir hedefle üretildi. Her gün yaşanan süreklilik-kopuş ikiliğini estetize etmek bir zihin matriksine benziyor.

bottom of page