top of page

GLOBAL BOYUTLAR
 

Objektifimi doğrulttuğum en önemli olgulardan biri de küreselleşmenin yaşandığı günümüz dünyasında hızla değişen, gözden kaybolan, başkalaşan fenomenleri yakalayabilmek. Çağdaş kentlerde daha farklı yaşanan bu olgu hızla yaşantılarımızı değiştiriyor, bizi yalnızlaştırıyor, doğadan koparıyor. Bu olguların tümünü anlatabilmek için üst üste yerleştirdiğim fotoğraf karelerinden tek, bağımsız bir kare oluşturdum. Böylece çağımızın gidişini yakalamak ve saptamak açısından bana en doğru gelen yöntem olan fenomenal bir davranış biçimi gelişmiş oldu. Küresel dünyada birbiriyle çelişen süreçlerin ve paradigmaların yansımalarını fotoğraf karelerine taşımak benim açımdan bir görev gibi. Çünkü tüm fotoğraf serilerimde yaşamın yarattığı olgulardan yola çıkarak elde ettiğim estetik kurgularım var. Hayatın çelişkileri, harmonisi ve benzersizliği benim çalışmalarımı yönetiyor.

bottom of page