top of page

MODERN İZLER

Gördüğümüz şeyler boştur, onları görürsünüz ama onlar ölçülemeyen, tartılamayan ya da elle tutulamayan atomlardan oluşmuştur. Biçim boşluktur; boşluk biçimdir. “Modern izler” bu dolu ve boş alanlara gönderme yapmaktadır. Boşluk bakışımızın şeklini almakta ve içerisiyle dışarısı arasında bir alışverişi sağlamaktadır. Bu alışverişi yaparken de geometriyi kullanmaktadır. Dünyayı yorumlayabilmek için artık vizörün sınırladığı görüntünün dışına çıkmak gerekir. “Modern izler” bu  düşünceyi ortaya koymaktadır.

bottom of page