VAROLAN İZLER

Cezanne’nin dediği gibi “Düşünmeye başlayınca her şey kaybolur.” Bir fotoğrafta dikkate alınması gereken şey, onun dünyada varolan izleri kalıcı hale getirmesidir. “Varolan izler” dünyanın kalıcı bütünlüğünü yalınlığı ortaya koymaya çalışmaktadır.

All Images and Original Text © 2018 Jak Baruh

  • Beyaz Instagram Simge