top of page

YAĞMURDA YÜRÜYÜŞ
 

Bu seri ile şehri oluşturan kimliksel yapıyı -bu sefer mimari yapılarla anlatmak yerine- şehrin kimliğini oluşturduğunu düşündüğüm simgelerle (yol levhaları, tabelalar, yazılar, billboardlar vs.. ile) anlatma yoluna gittim. Şehrin bize anlatmaya çalıştığı kendi dilini bir bilim dalı gibi düşünerek bunu orda yaşayan insanların özel eşyaları, giyinişleri, gündelik hayatlarıyla vs.. kısaca yaşama kültürleriyle bir araya getirdim.

Bu dilin aslında her şehrin bize günlük hayatında kullanılan işaretlerinin özel hayatlarımızda ne kadar baskın olduğunu ve yer kapladığını (bir bilim dalını hatırlatırcasına) vurgulamaya çalıştım.

bottom of page