top of page

YÜZLERİN ÖTESİNDE
 

Bu seride içinde yaşadığımız globalleşen dünyada bireylerin karşılaştıkları kimlik sorunlarını objektifimle görüntülemek amacındayım. Gelenek ile modernin arasındaki çatışma alternatif kimliklerin doğmasına neden oluyor. Bana göre bireyin kültür ve çevreyle ilişkileri onun etnik kimliğini belirler. Ancak hızla globalleşen bu yaşam tarzında yine de bireyin etnik değerlerini koruduğunu düşünüyorum. Bu melezleşme sürecinde dünyamızda bir yandan ulaşılan refah düzeyine karşın dünya toplumları bazı tehlikelerle karşı karşıya. Bu da toplumlarda aşırı uç noktada yaşantıların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu aşırılık sürecinde yaşayan bireylerin sırlarını, gizemlerini görüntülemek ilginç olacaktır. Toplumsal yaşantılarımızdaki kimlik ve alternatif kimliklerle ilgili önemli saptamalarda bulunabiliriz.

bottom of page